Wat hebben we bereikt?

  • Daling van de hondenbelasting en het geld mag alleen nog ten goede komen aan hond en baas;
  • Stadstrandje bij zwembad de Meermin;
  • De canon van Steenbergen: hierin komen  alle belangrijke gebeurtenissen uit het verre verleden en het nabije verleden van Steenbergen;
  • Huisvesting van de carnavalbouwclubs;
  • Meer aandacht voor de risico’s bij kerncentrale Doel;
  • Meer aandacht voor overlast hondenpoep;
  • De  ijsbaan op de Markt in Steenbergen op de kaart zetten;
  • Opstellen van een natuurbeleidsplan dat er nu is;
  • Aandacht voor  het onderhoud van het openbaar groen, de entrees bij alle kernen en de rotondes.
  • Het Stimuleringsfonds Samenleving, bestemd voor initiatieven vanuit de samenleving gericht op jeugdzorg en passend onderwijs, ouderen, uitkeringsgerechtigden, leefbaarheid en fysieke leefbaarheid en participatie.

Het is dan ook niet voor niets dat wij de verkiezingen zullen ingaan met de slogan:

 ‘Kies voor een goed verhaal: Kies Gewoon Lokaal!‘