Uitgangspunten

Wij zijn een democratische partij die onafhankelijk is van landelijke partijen.
Wij voeren plaatselijke politiek met oog voor de regionale functie en samenwerking.
Wij luisteren goed naar de wensen van de bevolking, vertalen dit in kernenbeleid en hebben intensief contact met de dorpsraden en adviesplatformen.
Wij respecteren de diversiteit van de specifieke kernen en streven er naar dit te behouden.
Wij komen regelmatig bijeen in de 6 kernen om de dialoog aan te gaan met de bevolking tijdens steunfractie- en themabijeenkomsten.
Wij  zijn aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen, manifestaties en bijeenkomsten in de gemeente Steenbergen om voeling te houden met de inwoners.
Wij vinden dat een raad moet besturen en niet elkaars vliegen afvangen of persoonlijke zaken uitvechten.
Onze raadsleden stralen rust en bewogenheid uit en hebben een positieve kijk op zaken.
Wij kenmerken ons door betrokkenheid van leden en sympathisanten.
Wij vinden meedenken en meedoen van de bevolking bij belangrijke beslissingen zeer belangrijk.
Wij zetten ons extra in voor de jeugd, ouderen en hulpbehoeftigen.