Maurice Remery

03Maurice-Remery-Nieuw-VossemeerNa de eerste 2 levenjaren te hebben doorgebracht in Sint Oedenrode, zijn wij verhuisd naar Nieuw Vossemeer waar ik ben  getogen en opgegroeid. In 1989 ben ik verhuisd naar Wageningen voor mijn studie “Microbiologie” aan de Internationale Hogeschool Larenstein en vervolgens naar Den Haag voor de Post HBO studie management aan de TH Rijswijk en HAS Delft.

Na mijn dienstplicht in Duitsland ben ik in 1995 teruggekeerd naar Nieuw Vossemeer. Inmiddels woon ik hier samen met mijn vriendin Patricia, onze dochter Yara en huiskater Kees. Spoedig nadat ik 1995 was teruggekeerd te Nieuw Vossemeer heb ik me aangesloten bij de plaatselijke partij “Gemeente Belangen” wat later is opgegaan in het huidige GB/DLP. Eerst als secrataris waarna ik in oktober 2005 ben geïnstalleerd als raadslid van de Gemeente Steenbergen.

In deze hoedanigheid heb ik zitting in de commissie Ruimte & Economie en het Auditcommitee. Hiernaast ben ik ook actief voor de Steenbergse huurvereniging SRW en als lid van de ledenraad Rabobank. Dagelijks ben ik werkzaam bij AB Werkt als consultant/accountmanager voor bemiddeling in technisch personeel. AB Werkt is een coöperatie van agrarische ondernemers en legt zicht toe op flex-arbeid tbv: fruitteelt, akkerbouw, glastuinbouw, veeteelt en de techniek.

Als u vragen hebt of hulp nodig heeft kunt u altijd contact met mij opnemen. Samen komen we zodoende wellicht wel tot een oplossing. Voor contactgegevens zie verder deze website. Groet & met name veel plezier toegewenst. Maurice Remery