Jan Veraart

05Jan-Veraart-SteenbergenLijst 1, Gewoon Lokaal!

Nieuw bloed op nummer 5. Gewoon Jan!

Geboren en getogen Steenbergenaar. Bezocht de Gummarus jongensschool en de mavo in Steenbergen en de havo in ‘Bergen’. Woonde 20 jaar voor opleiding en werk elders, met veel plezier. Keerde in 1999 met nog véúl meer plezier terug. Heeft geen andere politieke ambitie dan een goed, Steenbergs raadslid te zijn. Beroep: sociaal onderzoeker en beleidsmedewerker, huisman. Werkte voor onderwijs en integratie, arbeidsmarktbeleid, ouderenwerk, natuur en milieu. Als professional, als vrijwilliger en als bestuurslid. Met Brigitte ouder van twee tieners. Zoon van Jo & Kees.

Hij kiest voor Gewoon Lokaal! vanwege het ontbreken van knellende Haagse ideologieën en vanuit lokale betrokkenheid.

Krijgt dingen voor elkaar!

Ook al als niet-raadslid: toegankelijke bushaltes, veiligere wegen, informatiebord voor toeristen Gummaruskerk (plaatsing mei 2014). Pleitte in 2006-2010 samen met Steenbergse en Bergse scholen voor behoud goede busverbinding en voor een fietsbrug A4-Klutsdorp. Nu onlangs die fietsbrug is geopend zet hij zich in voor meer veiligheid van die brug en scoorde enkele maanden geleden alvast hekken. Gaf eind 2013 de aanzet tot het uitroepen van Steenbergen “schaliegasvrij”. Voor betere inpassing A4, minder lawaai, gezondere lucht. Tegen aantasting natuur(gebieden). Ziet in de verdere ontwikkeling van toerisme en (dag-) recreatie mooie kansen om de economische basis van onze gemeente te verbreden. Op het land en bij het water: het is er genieten van de rust, van de weidsheid van het landschap. In harmonie met blijvend sterke sectoren als handel, landbouw, nijverheid, ambachten en zorg. Laten we wind- en zonne-energie benutten, maar dan op zo’n manier dat het geld in het laatje brengt. En zonder daarbij onze burgers en onze lokale ondernemers voor het hoofd te stoten. Samen met buurt-, streek- en stadsgenoten.

Praatjes vullen geen gaatjes.