Cors Zijlmans

01Cors-Zijlmans-DinteloordMag ik me even voorstellen: Ik ben Cors Zijlmans
Lijsttrekker voor de partij Gewoon Lokaal in de gemeente Steenbergen.
Ik ben geboren en getogen in Zevenbergen. Opgegroeid op een boerderij met 4 broers en 2 zusjes.
In 1974 ben ik getrouwd met Tonnie. We vertrokken toen naar Deventer in verband met mijn opleiding. In 1979 hebben we een huis gekocht in Dinteloord. In 1986 werd ik door Jan Traets benaderd bij de politiek te komen. We richtte toen een Lokale partij op. En vanaf toen ben ik altijd betrokken geweest bij de politiek. Mijn ambitie is altijd geweest om “de kloof” tussen het gemeentebestuur en de bevolking zo klein mogelijk te maken. De burgers moeten weten wat de bestuurders doen. Ik hou in mijn spreektijd ook altijd rekening mee dat er burgers meeluisteren of kijken. Zij moeten kunnen begrijpen wat er gezegd wordt daarom geen afkortingen of ambtelijke termen maar klare taal. In mijn tijd als wethouder heb ik altijd getracht de problemen van de burgers, met de burgers op te lossen. Ik heb groot respect als burgers aankloppen met hun problemen of dingen die hun dwars zitten aangaande politiek. Daar heb ik meer bewondering voor als achter je computer hangen en allerlei dingen intikken op Facebook. Lekker gemakkelijk. Durven een dialoog aan te gaan en je standpunten uitleggen. En niet iedereen hoeft het met onze standpunten eens te zijn maar een verhaal heeft altijd twee kanten. Pas dan kun je een eigen mening vormen is mijn opvatting. Bewust heb ik indertijd gekozen voor een lokale partij. Als plaatselijke partij neem je de beslissingen voor je eigen gemeente. Geen partijstandpunten, geen voorgedrukte verkiezingsprogramma’s, posters etc. Nee, wij doen alles zelf. Geen bobo’s die in verkiezingstijd zich ineens gaan uitspreken over de gemeentelijke politiek terwijl ze er 4 jaar niet naar omkijken. Burgers hebben zeker in deze tijd, van gemeenteraadsverkiezingen, geen band met een tweede kamer lid. Nee, met een raadslid dat bij hun in de kern woont. Daar kunnen ze hun verhaal kwijt.
Momenteel ben ik werkzaam als leraar natuurkunde. Daarnaast ben ik vice voorzitter van de voedselbank Goed Ontmoet en zit in de raad van toezicht van bibliotheek Markizaat. Ook ben ik voorzitter van de West Brabantse Pijl. Drukke uiteenlopende werkzaamheden naast mijn baan maar ik vind dat je naast het werk als raadslid ook nog een andere bijdrage kunt en moet hebben aan onze samenleving. Tenslotte ben ik de laatste jaren ook 4 maal opa geworden. Een “onderscheiding” die heel veel tijd vergt maar waaruit ik enorm veel energie krijg. Ondanks de politiek is en blijft mijn gezin nummer een in het prioriteiten lijstje.