Bibliotheekvisie Gewoon Lokaal!

SONY DSCDe visie op bibliotheekbeleid begint met de stelling  dat de bibliotheek niet meer een gedateerde plek is waar een mevrouw met een knotje de scepter zwaait en om stilte vraagt. Je hoeft maar een kijkje te gaan nemen in een van de bibliotheken in onze gemeente om te zien dat de tijden in de bibliotheek inderdaad veranderd zijn. Anno 2013 zijn het modern ogende, inspirerende plekken  geworden, waar de verschillende doelgroepen constant worden uitgenodigd om verschillende vormen van informatie tot zich te nemen. Aan de hand van fantasievolle presentatietechnieken overgenomen uit de retailbranche worden klanten verleid om te lezen en hiervan te genieten. En ook achter de schermen worden burgers, vooral in samenwerking met het onderwijs, van jongs af aan gestimuleerd tot lezen en het op een juiste manier beoordelen van informatie. Toch is het zo dat onder invloed van  bezuinigingen en digitalisering het voortbestaan van de bibliotheken onder druk staat. Dit vergt om een nieuwe kijk op de toekomst van de bibliotheken.

De visie die nu voor ons ligt getuigt wat Gewoon Lokaal! betreft van een professionele en realistische kijk op het toekomstige bibliotheekwerk. En bibliotheek Het Markiezaat is al volop bezig met het verwezenlijken van die visie. Dit blijkt uit de manier waarop zij hun organisatie richting geven aan de nieuwe tijden die er te wachten staan. Zo wordt er al goed onderzoek gedaan naar klanttevredenheid, trends in het ledenbestand, vernieuwing zoals ruimte delen met andere organisaties en innovatie zoals de Badbieb. De 3 thema’s die centraal staan zijn wat ons betreft de juiste: Ondersteuning van het onderwijs, leescultuur en leesplezier en mediawijsheid. En ook hier is de bibliotheek al volop mee aan de slag, zo is er een doorgaande leeslijn ontwikkeld waarbij zelfs baby’s en hun ouders al in aanraking worden gebracht met boeken en leesgedrag. Daarnaast heeft de bibliotheek een professionele website waardoor klanten niet alleen fysiek maar ook digitaal van de collectie gebruik kunnen maken. Ook door accountmanagement en cultureel ondernemerschap verder te ontwikkelen zien wij vele mogelijkheden voor de bibliotheken om hun rol nog meer te verankeren in de lokale samenleving. En tot slot kan de bibliotheek ook haar rol op het gebied van mediawijsheid nog verder ontplooiien, zoals bijvoorbeeld door het geven van informatieavonden op scholen over veilig internetten en cyberpesten en burgers te informeren over het gebruik van sociale media, ebooks en het leren omgaan met nieuwe apparaten zoals de i-Pad.

Landelijk zien we nu en in de toekomst nog meer afbreuk van bibliotheken. In het NRC stond vorig jaar dat in de toekomst 1 van de 3 bibliotheken zal gaan sluiten. Maar de werkelijkheid is nog drastischer, zo gaat Rotterdam van 24 vestigingen terug naar 6, in Eindhoven is het plan om 50% te bezuinigigen. Daarom zijn wij uiterst tevreden met de visie op bibliotheekwerk die nu voor ons ligt. In Steenbergen, maar ook in de kernen, is het voortbestaan van de bibliotheek gewaarborgd. Aan de opgedragen bezuinigingen wordt voldaan door creatieve manieren van huisvesting en samen ruimte delen, waardoor er fysieke vestingen kunnen blijven bestaan. En dat is belangrijk, ook omdat er in onze gemeente veel ouderen zijn, waarvoor de stap naar volledige digitalisering nog een brug te ver is. Maar ook volwassenen en kinderen kunnen zo in de bibliotheek hun tijd doorbrengen om zo in aanraking te komen met boeken en informatie en lekker te snuffelen. Daarnaast hebben de fysieke vestingen ook een ontmoetingsfunctie, waardoor de bibliotheek een bijdrage levert aan de sociale cohesie van een kern. Deze functie moet niet onderschat worden, zeker nu onder druk van bezuinigingen andere voorzieningen met een ontmoetingsfunctie onderdruk komen te staan.

Door: Monique van der Blom

Deel dit bericht op