En dan nog even dit

Op dit moment zijn er een aantal onderwerpen niet actueel waarvan wij ons kunnen voorstellen dat u toch graag wilt weten hoe Gewoon Lokaal! erover denkt. Vluchtelingen bijvoorbeeld. Het aantal mensen dat op de vlucht voor oorlogsgeweld ons land binnenkomt, is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Helaas weten we maar al te goed dat die situatie net zo makkelijk weer kan veranderen wanneer er een nieuwe brandhaard ontstaat. Mocht zich dat de komende periode voordoen dan staat Gewoon Lokaal! op het volgende standpunt:

Niemand vraagt om vluchtelingen, net zo min als de vluchteling er zelf om vraagt om in die positie te zitten. Mocht de nood aan de man komen dan vindt Gewoon Lokaal! dat het Rijk zich goed moet voorbereiden en een veel sterkere regierol dan voorheen moet spelen zodat geen nodeloze paniekvoetbal ontstaat. In die eventuele situatie zal ook de gemeente Steenbergen de menselijke maat moet hanteren bij een evenredige opvang van vluchtelingen. We zeggen dus ‘ja’ tegen vluchtelingen, maar willen wel dat de opvang gebeurt op een schaal en een manier die past bij onze gemeente.

Nog zo’n onderwerp: gemeentelijke herindeling. Momenteel niet actueel maar wie weet wanneer het de kop weer opsteekt. Daarom: Gewoon Lokaal! zegt ‘nee’ tegen een herindeling. We zijn voorstander van samenwerking met andere gemeenten waar het ons voordeel op kan leveren maar het behoud van onze zelfstandigheid staat buiten kijf. We moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van het ambtenarenapparaat en het bestuur gewaarborgd blijft zodat wij tot in de verre toekomst prima ‘op ons eigen’ kunnen blijven.