Wonen

Gewoon Wonen!

Gewoon Lokaal streeft naar een evenwichtige bevolkingsopbouw in alle kernen van de Gemeente Steenbergen. Verschil in leeftijd en achtergrond geeft immers een variëteit van denk- en levensstijl en een diversiteit van meningen wat leidt tot een creatieve samenleving en een bruisende leefbaarheid.

Stimuleer

Gewoon Lokaal staat dan ook voor het zorg dragen van variatie in woningbouw. Voor zowel particulieren zelfbouw, starters, huurders  als voor senioren dienen er mogelijkheden te zijn. Goede & betaalbare (huur)woningen. Om dit te bereiken, staat Gewoon Lokaal voor het stimuleren van innovatieve, energiezuinige duurzame bouwmethoden, vrije (particuliere) kavels,  betaalbare grondprijzen & financieringsconstructies zoals erfpacht en starterswoningen.

Woonvisie

Voor een gezonde en evenwichtige woningbouw is een nieuwe update van de woonvisie  Gemeente Steenbergen dan ook hoogst noodzakelijk. Zo spoedig mogelijk dienen we samen met de woningbouwcoöperaties te komen tot concrete innovatieve en creatieve woonafspraken voor elke kern van de Gemeente Steenbergen.

Lees Verder >>