Wonen

Gewoon Wonen!

Gewoon Lokaal! staat voor het zorg dragen van variatie in woningbouw. Er moet voor onze verschillende kernen divers worden gebouwd. Op Welberg bijvoorbeeld gaan graag gezinnen wonen, terwijl er in Steenbergen een tekort is aan woningen voor eenpersoonshuishoudens. Gewoon Lokaal! is voorstander om hierbij te kijken naar alternatieve, duurzame woningsvormen.

Variatie

Voor zowel particulieren zelfbouwers, starters, huurders als voor senioren dienen er goede mogelijkheden te zijn. Goede & betaalbare (huur)woningen. Om dit te bereiken, staat Gewoon Lokaal! voor het stimuleren van innovatieve, energiezuinige duurzaam gasloze  bouwmethoden, vrije (particuliere) kavels, betaalbare grondprijzen en financieringsconstructies zoals startersleningen. Projecten voor starterswoningen die permanent beschikbaar  blijven voor starters moeten een impuls krijgen. We hebben daar echter wel de hulp van woningbouwcorporaties voor nodig.

Koop en huur

Een duurzame ontwikkeling van stad en land draait om de vraag hoe we omgaan met de bestaande huur- en koopwoningen. Om bestaande huur- als particulieren huizen voor de toekomst aantrekkelijk te houden dienen ook deze duurzaam en levensloopbestendig  aangepast te worden.  Woningbouwcorporaties zijn inmiddels bezig hun woningvoorraad hieraan aan te passen. Particulieren dienen hierin gestimuleerd worden met  passende subsidieregelingen zoals duurzaamheidsleningen voor het energieneutraal of gasloos ombouwen van je woning.

Lees Verder >>