Werk

Gewoon Werk!

Zorg voor werk

In de afgelopen periode heeft met name GB/Dé Lokale Partij door moties veel aandacht besteed aan realisatie van bedrijventerreinen voor alle kernen.  Nu het AFC Dinteloord is gerealiseerd en de beschikbaarheid van de A4 en Reinierpolder 3 er snel aankomen, is een sterke bedrijvenacquisitie van de Gemeente Steenbergen van essentieel belang.  In tegenstelling tot het huidige beleid, wil Gewoon Lokaal! de komende jaren bouwen aan een sterk gemeentelijk acquisitieteam dat samen met Rewin ook daadwerkelijk voor concrete investeringen en opgaande werkgelegenheid zorgen!

Promotie

Mede hiertoe heeft Gewoon Lokaal een actief Promotiebeleid Steenbergen voorgesteld. Bedrijven moeten de gemeente Steenbergen weten te vinden waarop volgend een krachtig gemeentelijk acquisitieteam deze bedrijven daadwerkelijk laat investeren in Steenbergen.

Bedrijvenloket

De huidige Steenbergse bedrijven dienen te kunnen beschikken over een proactief bedrijvenloket waar ze terecht kunnen met hun vragen, ideeën en initiatieven en waar effectief met de gemeente samengewerkt wordt aan concrete oplossingen. Het door Gewoon Lokaal ingezette en aangenomen “innovatiebeleid” kan in onze optiek tevens binnen dit loket perfect tot concrete uitvoer gebracht worden. Immers innovaties dragen in belangrijke mate bij aan een succesvolle continuïteit en gezonde winstgevendheid van de Steenbergse bedrijven.

Gewoon Lokaal wil de komende jaren dan ook graag stevig investeren in een goed gemeentelijk bedrijvenloket en effectief innovatie- & acquisitieproces. Op deze wijze kunnen we de trend van wegvallende werkgelegenheid ombuigen naar meer banen binnen Steenbergen.

Lees Verder >>