Werk

Gewoon Werk!

Zorg voor werk

In de afgelopen jaren hebben wij door moties veel aandacht besteed aan de realisatie van bedrijventerreinen in alle kernen. Nu het AFC Nieuw Prinsenland, de A4 en Reinierpolder 3 er zijn, blijft een sterke bedrijvenacquisitie van de gemeente Steenbergen van essentieel belang.

Gewoon Lokaal! pleit nog steeds voor een sterk gemeentelijk acquisitieteam dat samen met Rewin ook daadwerkelijk voor concrete investeringen en meer werkgelegenheid gaat zorgen!

Promotie

Mede hiertoe heeft Gewoon Lokaal! een actief Promotiebeleid Steenbergen voorgesteld. Bedrijven moeten de gemeente Steenbergen weten te vinden, waarna het acquisitieteam met hen in gesprek kan gaan om daadwerkelijk in onze gemeente te investeren.

Bedrijven & Economie

De werkgelegenheid neemt in Steenbergen nog steeds af en presteert hierin het slechtst van alle West- Brabantse gemeenten. Gewoon Lokaal! maakt zich sterk voor stevige promotie, marketing- en acquisitiebeleid voor het concreet aantrekken van nieuwe bedrijven en de daarmee verbonden werkgelegenheid.

In de visie van Gewoon Lokaal! dient de gemeente Steenbergen in samenwerking met de Brabantse Wal- gemeenten & Rewin de duidelijke focus te blijven leggen op Agrofood en Biobased en de hieraan verbonden bedrijven en werkgelegenheid. Aantrekken van een diversiteit van bedrijven binnen de “maak”- industrie. Bedrijven die naast concrete (technische) producten ook know- how en innovatie met zich meebrengen en werk bieden aan een breed scala, van LBO tot en met  universitair geschoolde vakmensen.

Wij zijn ons er van bewust dat de agro- en foodsector ons heel veel brengt. We zijn een gemeente met veel landbouw en glastuinbouw. Niet onderschat moet worden hoeveel werkgelegenheid dat met zich meebrengt. Onze akkerbouw is sterk, de bedrijvigheid die daaraan gerelateerd is zou gestimuleerd kunnen worden hierheen te komen. Wij denken dan aan bijvoorbeeld ICT, onderhoudsmonteurs etc.

Van groot belang voor deze sectoren is dan ook dat een dependance van de HAS naar Bergen op Zoom komt.

Lees Verder >>