Welberg

Gewoon Welberg!

Dorpskern

Mede dankzij inzet van Door! en GB/Dé Lokale Partij heeft Welberg de beschikking gekregen over het oude voetbalveld van Sc Welberg als speelveld voor de jeugd. Daarmee is er aan een grote wens van het kerkdorp tegemoet gekomen, maar het kan nog beter. Gewoon Lokaal! vindt het hoog tijd dat in samenwerking met de bewoners en verenigingen van het kerkdorp een goede invulling wordt gegeven aan de dorpskern van Welberg. Hoewel we als Gewoon Lokaal! van mening zijn dat het oude dorpsontwikkelingsplan, dat met inspraak van de inwoners tot stand is gekomen, een prima uitgangspunt biedt, moeten we wel rekening houden met recente ontwikkelingen.

Corneliuskerk

Dat geldt in het bijzonder voor de kerk van Welberg. In december werd bekend dat de Corneliusparochie eind 2014 beëindigd wordt en het gebedshuis haar functie verliest. En daarmee staat een beeldbepalend gebouw leeg. Een gebouw dat onlosmakelijk deel uitmaakt van het kwartet:   school, voormalig klooster en voormalige pastorie. Behoud van de kerk als gebouw staat naar mening van Gewoon Lokaal! buiten kijf. Wij willen ons er in de komende periode hard voor maken dat dit gebouw een goede nieuwe bestemming krijgt, waarbij we zeker moeten bezien of het een rol kan spelen in de ontwikkeling van het dorpshart.

Gewoon Doen!

De ontwikkeling van een nieuwe dorpskern voor Welberg biedt mogelijkheden om duurzame projecten in de praktijk uit te voeren. Ideeën als het aanleggen van een uitdagende én ecologisch verantwoorde speelvoorziening juichen wij toe en willen wij waar mogelijk ondersteunen. Maar wij zien zeker ook kansen voor nieuwe plannen zoals de aanleg van duurzame energievoorzieningen op en rond de openbare gebouwen, diverse manieren van waterregulatie en het ontwikkelen van een nieuwe kijk op groenvoorziening. De dorpskern van Welberg zou als het ware proeftuin voor de gehele gemeente Steenbergen kunnen worden. Een proeftuin met een educatieve functie. Zowel voor de jeugd van de basisscholen als voor projecten in het kader van de duurzame burgerparticipatie.

N259

Met het gereedkomen van de A4, verliest de N259 tussen Welberg en Steenbergen haar functie. De provincie zal deze weg dan ook overdragen aan de gemeente. Gewoon Lokaal! wil ervoor zorgen dat hier goede afspraken over komen zodat de gemeente niet opgezadeld wordt met een zware kostenpost vanwege achterstallig onderhoud. We zijn ons er van bewust dat een andere inrichting van de weg belangrijke gevolgen kan hebben voor de liggen en de toegankelijkheid van het dorp. Daarin schuilen gevaren, maar er liggen ook kansen voor bijvoorbeeld veilige fietsverbindingen en aantrekkelijke wandelroutes tussen Welberg en de kern Steenbergen. Over de wijze waarop de weg ingepast wordt in het overgangsgebied tussen Welberg en Steenbergen moeten de Welbergenaren een stem krijgen. Voorop staat voor Gewoon Lokaal! dat de N259, met of zonder viaduct, het overgangsgebied is en blijft tussen de kern Steenbergen en het kerkdorp Welberg.

Zilveren Welbergenaren

Ook Welberg ontkomt niet aan de vergrijzing of, beter gezegd, de verzilvering. Van de toekomstige generaties zilveren Welbergenaren zal een deel graag in het dorp willen blijven wonen. GL! zal zich inzetten voor behoud en waar mogelijk vergroting van het areaal seniorenwoning in de kern.

Lees Verder >>