Welberg

Gewoon Welberg!

Het Centrumplan voor Welberg komt de komende jaren tot leven. Hiermee krijgt het dorp een mooie, groene en duurzame dorpskern. En levendig, mede door toevoeging van een kleinschalige woonwijk op het voormalige voetbalveld. Gewoon Lokaal! pleit voor een milieuvriendelijke wijk die, evenals alle toekomstig in te richten woongebieden, volledig gasloos is.

Kapelaan Kockstraat

De inrichting van de Kapelaan Kockstraat blijft voor vele Welbergenaren teleurstellend. Met name het mislukte pleingebied tussen de brug naar de Corneliuskerk en de Corneliusstraat is voor velen een doorn in het oog. Gewoon Lokaal! is van mening dat dit vrij gemakkelijk en snel op te lossen kan zijn. Er moet ook een optimale inpassing komen van de nieuwe brug over de Boomvaart.

Verkeer

De Kapelaan Kockstraat is wat ons betreft niet af, de pleinfunctie bij café Koch werkt niet, er moet een zebrapad bij de Pius X school komen en een herstructurering van de weg waarbij de veiligheid meer wordt gewaarborgd dan nu het geval is.

Viaduct

Het viaduct als poort naar Steenbergen en vice versa moet via een kunstproject worden opgewaardeerd.

Groen

Er moet meer groen komen in Welberg waarbij aandacht besteed moet worden aan het inzaaien van bloemen om voor bijen een optimaal klimaat te scheppen.

Hondenspeelveld

Zoals het ernaar uitziet gaat er in Welberg een hondenspeelveld komen. Hondeneigenaren uitten deze wens waarna de Dorpsraad Welberg, de gemeente en de Sint Annaparochie met elkaar in overleg zijn gegaan om de mogelijkheden te bekijken. De hondeneigenaren hebben aangegeven de verantwoordelijkheid en een deel van de inrichting en het onderhoud voor hun rekening te willen nemen. Een mooi voorbeeld van publieke samenwerking waar Gewoon Lokaal! veel waardering voor heeft en graag ondersteunt. Lees Verder >>