Veilig

Gewoon Veilig!

Gewoon Lokaal! zet zich in voor een gemeente die voor alle bewoners, passanten, bezoekers en ondernemers afdoende veiligheid biedt. Dat geldt in eerste instantie voor veiligheid thuis – dus in de eigen woning -  maar natuurlijk ook op straat, op het werk, op school, en bij het winkelen en het uitgaan. Steenbergen kampt bij vlagen met een aan soft en hard drugs gerelateerde criminaliteit. De politie moet hierin kordaat en hard optreden.

Wellicht dat op bovenlokaal niveau moet worden gezocht naar een vorm van regulering van teelt en handel soft drugs, teneinde zo te komen tot decriminalisering.Het gebruik en het dealen van drugs in de nabijheid van scholen en spel- en sportvoorzieningen voor de jeugd (bv nabij voetbalvelden) moet met grote nadruk worden bestreden.

Buurtpreventie

In verschillende kernen namen de dorpsraden onlangs het initiatief tot het oprichten van een buurtpreventieteam. Enkele tientallen vrijwilligers signaleren inbraakgevoelige situaties en onraad. Maar zij geven ook verbetervoorstellen door aan de gemeente op het vlak van (verkeers-) veiligheid, zoals bij een kapotte lantaarnpaal. De vrijwilligers zijn op hun rondes een aanspreekpunt voor bewoners en hebben zodoende ook een sociale functie. De gemeente ondersteunt de  teams op materieel, financieel en communicatief terrein.

Samen met politie en gemeente draagt het buurtpreventieteam bij aan de veiligheid en leefbaarheid van het dorp. Mét de dorpsraden vindt Gewoon Lokaal! het dan ook van groot belang dat de gemeente meewerkt aan deze vorm van preventie, door de buurtpreventieteams te faciliteren en door op een vlotte manier de voorgestelde verbeteringen door te voeren.

Ondanks de reële overlast, de onveiligheid en de werkelijk gepleegde misdaden lijkt volgens de statistieken de algehele veiligheid toch op behoorlijk hoog niveau te liggen. Zo behaalt Steenbergen in de eerder genoemde GDI (2014) een ruime voldoende score op Veiligheid (cijfer 7,2). En dat lijkt zich ook te vertalen in het gevoel van (on-) veiligheid. Begin 2013 tekende de Steenbergse Courant op dat 90% van de door de krant geënquêteerde Steenbergenaren zich in de woonplaats Veilig of Doorgaans veilig voelt. 8% voelt zich Soms niet veilig, en 2% Niet of meestal niet. Steenbergen is een relatief rustige, volgens sommigen enigszins bedaarde gemeente met niet eens zulke hoge misdaad cijfers. Eerlijk gezegd denken wij zelfs dat Steenbergen een zekere aantrekkingskracht uitoefent op bewoners van andere, minder veilige steden die willen verhuizen.

Voorgaande wat relativerende opmerking over veiligheid moet geenszins worden opgevat als een toegeven aan tekortkomingen op veiligheidsgebied in onze gemeente. Gewoon Lokaal! wil investeren in preventie, en waar nodig moet met harde hand worden opgetreden.

Veilig Verkeer Steenbergen

Ook de verkeersveiligheid heeft steeds de aandacht van Gewoon Lokaal!.  Van belang is daarbij om vooral de veiligheid van zwakke verkeersdeelnemers in de gaten te houden, denk aan voetgangers en fietsers, en aan de jeugd en ouderen. Uit de Steenbergse Courant-enquête van begin 2013 kwam naar voren dat bijna de helft van de geënquêteerden de verkeersveiligheid in de eigen kern maar matig of slecht vinden.

 

Lees Verder >>