Steenbergen

Gewoon Steenbergen!

Hart voor de StadHaven

De Steenbergse binnenstad is volop in beweging. Dankzij het project Hart voor Stad zijn ondernemers, bewoners, gemeente en andere belanghebbenden echt in actie gekomen voor het centrum van Steenbergen. We hebben allemaal veel belang bij een levendig en kwalitatief hoogstaand centrum; daarom moeten we er ook allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. Er valt nog veel te doen. Met name de koppeling tussen Stad en Haven kan nog veel sterker. Als bestuurders hebben we de taak om de ondernemers in het centrum te ondersteunen en te motiveren. Door te faciliteren maar ook door daadwerkelijk bij te dragen aan deze belangrijke economische en maatschappelijke motor.

Centrumplan Vitaal Hart van de Stad

De opbrengst van het project Hart voor de Stad is gebruikt als input voor het centrumplan Vitaal Hart van de Stad. Daarmee is het centrumplan een goed doordachte, breed gedragen visie die door Gewoon Lokaal! wordt onderschreven. Wij zijn tegen een Rondweg West, dus geen doortrekking van de Molenweg.

Expeditie Nassau

Het op de kaart zetten en benutten van het rijke vestingverleden van Steenbergen is de reden dat de Expeditie Nassau het daglicht zag. Gewoon Lokaal! heeft de reis met interesse gevolgd en is enthousiast over de opbrengst. Bewustwording van de plaatselijke geschiedenis dragen wij hoog in het vaandel. Maar ook het toepassen van innovatieve architectuur zien wij als een uitstekend middel om Steenbergen aantrekkelijker te maken voor haar inwoners en bedrijven en voor de bezoeker van buitenaf. Wat Gewoon Lokaal! Betreft gaat de Expeditie dan ook op volle kracht verder.

Markt

Als Gewoon Lokaal! waren we in het verleden groot voorstander van het afsluiten van de Steenbergse Markt. Steeds vaker horen wij echter geluiden dat het gewenste resultaat daarmee niet bereikt is. Dus moeten we kijken hoe het beter kan. Als Gewoon Lokaal! blijven we tegenstander van parkeren op de Markt. Maar wanneer openstelling -geheel of gedeeltelijk- kan leiden tot een levendiger stadsplein, dan werken we daar graag aan mee.

Uiteraard moet de Markt bij evenementen en speciale gelegenheden gewoon dicht blijven. De afsluiting zou op die dagen zelfs uitgebreid kunnen worden tot de Gummaruskerk.

Gummaruskerk

De toekomst van de Gummaruskerk  is nog steeds onzeker. Een werkgroep buigt zich over de gebruiksmogelijkheden die het gebouw biedt. Als Gewoon Lokaal! denken we daar graag over mee. Zo hopen we dat dit beeldbepalende rijksmonument in de toekomst ook andere functies zal kunnen herbergen. Wij denken hierbij aan een combinatie van sociale en maatschappelijke (zorg en welzijn) functies. Met een museum, de bibliotheek en ook als thuisbasis voor belangrijke organisaties zoals Heemkundekring De Steenen Kamer en de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen.

Het kerkgebouw als huiskamer van de stad! Hierop aansluitend wil Gewoon Lokaal! de pleinen op de Westdam en tegenover de Aldi mooier maken.

Olmentuin

Gewoon Lokaal! wil dat het plan Olmentuin wordt uitgevoerd zoals het in concept is aangeboden, zonder concessies in de uitvoering toe te passen.

Ontsluiting Buiten de Veste

Er wordt volop gebouwd in Buiten de Veste, Gewoon Lokaal! wil een ontsluiting via de Dinteloordseweg realiseren. Hier is weinig nieuw asfalt voor nodig en het ontlast de Fabrieksdijk en Lindenburghlaan.

Gewoon Doen!?

Samengevat stellen wij dat Steenbergen veel potentie heeft, die de komende jaren verder vorm moet krijgen. Het roemrijke interessante verleden mag en moet de basis zijn voor een aantrekkelijk heden voor iedereen! Een verbinding tussen de Markt en de haven met het kerkgebouw als huiskamer kan Steenbergen veel kansen bieden: cultureel, economisch/toeristisch en maatschappelijk.