Speerpunten

Gewoon Speerpunten!

Gewoon Lokaal! gelooft dat in een tijd van bezuinigingen er nog steeds heel veel mogelijk is. Dat minder geld niet betekent dat er minder mogelijk is. Integendeel. Dat minder geld soms zelfs nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van duurzaamheid en participatie. Nu we als gemeente minder middelen te besteden hebben, moeten we beter nadenken over de manier waarop we ze besteden.

Met deze overtuiging in het achterhoofd heeft Gewoon Lokaal! een lijstje van 10 speerpunten voor de periode 2014-2018 gemaakt, Gewoon Lokaal! wil:

 • actief inzetten op een sterke zorgeconomie.
  Nederland vergrijst en Steenbergen doet dat nog net even meer dan gemiddeld. De zorgeconomie is goed voor 10% van de Steenbergse werkgelegenheid en dat moet als het aan Gewoon Lokaal! ligt zo blijven. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot TanteLouise/Vivensis laten echter zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Voor de werkgelegenheid en voor onze ouderen moeten wij hard werken aan het behoud van onze zorgeconomie.
 • inzetten op behoud en versterking van de samenhang in onze gemeenschap.
  En dat in de breedste zin van het woord. Dus van de burrieborrel tot de gemeenschapshuizen en van de buurtvereniging tot de sportclub.
 • een sterk kernenbeleid.
  Een krachtig kernenbeleid dat ook specifiek gericht is op alle zes kernen maakt dat de gemeente Steenbergen meer is dan de som der delen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de focus op iedere kern ligt. De Heen, Welberg, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Steenbergen: ze zijn allemaal even belangrijk. Het is de hoogste tijd dat alle Dorpsontwikkelingsplannen uitgevoerd worden. Voor Gewoon Lokaal! zijn leefbaarheid De Heen, de dorpsraden van Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Welberg en de stadsraad van Steenbergen belangrijke partners.
 • woningbouw stimuleren.
  Bijvoorbeeld kleinschalige complexen met zorgwoningen, het zogenaamde kangoeroe-wonen , collectief  opdrachtgeverschap,  gronduitgifte in erfpacht, levensloopbestendig wonen ,vrije kavels en aantrekkelijke grondprijzen.
 • een natuurbeleidsplan ontwikkelen.
  De natuur in Steenbergen is te vaak het slachtoffer van belangen. Soms een financieel belang, soms krijgt een persoonlijk belang voorrang op plant en dier. Want natuur kan nu eenmaal niet praten…,of stemmen. Dit gaat uiteindelijk ten koste van onze flora en fauna en van de leefbaarheid in Steenbergen en dat is doodzonde. Met een natuurbeleidsplan creëren we duidelijke kaders waarbinnen het precies duidelijk is wat wel en wat niet kan.
 • duurzaamheid bevorderen.
  Er bestaan tientallen regelingen op dit gebied; helaas laten we die in Steenbergen nog veel te vaak onbenut. Daar gaan we verandering in brengen.
 • de nota cultureel erfgoed uitvoeren.
  Ons cultureel erfgoed gaat verder dan gebouwen. Ook waardevolle groenstructuren archeologische en aardkundige kenmerken en ons immaterieel verleden (dialecten, gebruiken) verdienen het om bewaard en versterkt te worden. Hierop aansluitend bekijken we de mogelijkheden om ons materieel en immaterieel erfgoed bijeen te brengen in een museum.
 • blijvend inzetten op toerisme en recreatie.
  Wij omarmen het recreatieproject Waterpoort dat de afgelopen jaren handen en voeten heeft gekregen. Het biedt een sterke visie die gericht is op regionale samenwerking en bijdraagt aan het versterken van de Brabantse Wal.
 • een goede inpassing van de A4.
  In de komende bestuursperiode wordt de A4 (eindelijk) opgeleverd. Maar daarmee kan het boek nog niet gesloten worden. We beginnen aan een nieuw A4tje waarop we met elkaar gaan bedenken hoe we deze weg het beste in kunnen passen om er voor Steenbergen het meeste voordeel uit te halen. En dan denken we aan werkgelegenheid maar ook aan kansen voor natuurontwikkeling. Of, nog beter, een combinatie van beiden.
 • investeren in de toekomst.
  En niet alleen een investering met tijd en energie, maar ook financieel. Steenbergen is als het op de financiën aankomt een gezonde gemeente– gezonder dan welke buurgemeente ook -  en dat moeten we zo houden. Maar dat wil niet zeggen dat we als Dagobert Duck op de centen moeten zitten. Wanneer investeren kan bijdragen aan een betere toekomst, dan moeten we dat niet uit de weg gaan.
  Gewoon Lokaal wil de komende jaren dan ook graag stevig investeren in een goed gemeentelijk bedrijvenloket en effectief innovatie- & acquisitieproces. Op deze wijze kunnen we de trend van wegvallende werkgelegenheid ombuigen naar meer banen binnen Steenbergen.

Lees Verder >>