Nieuw Vossemeer

Gewoon Nieuw-Vossemeer!

Stimuleren van economische dragers

Nieuw-Vossemeer is een levendige kern met een actieve dorpsraad, verenigingsleven,  kleinschalige bedrijventerrein, middenstand en horecagelegenheden. Gewoon Lokaal! wil de vitaliteit van Nieuw-Vossemeer voor de toekomst waarborgen en verder uitbouwen.

Gewoon Lokaal heeft, middels o.a. moties, jarenlang gestreden voor kleinschalige bedrijventerreinen in alle kernen van Steenbergen. Het kleinschalige bedrijventerrein is in Nieuw Vossemeer een groot succes en  geeft ruimte voor o.a. zzp’ers & startende ondernemingen.

In de optiek van Gewoon Lokaal dient dit succes opgevolgd te worden door het daadwerkelijk ontwikkelen van Recreatie & Toerisme.  Het gebied rondom Sunclass is reeds gemarkeerd als “Recreatieve Mainport” van de gemeente Steenbergen en geeft Nieuw Vossemeer voor de toekomst ruimte & mogelijkheden zich verder economisch te ontwikkelen en zodoende als economische mededrager te fungeren voor een vitale dorpskern.

Supermarkt

Hoewel de burgers van Nieuw Vossemeer nu nog beschikken over een eigen supermarkt staat de middenstand sterk onder druk. Voor nu als de toekomst dient sterk nagedacht te worden hoe de gemeente de middenstand kan stimuleren en verder kan versterken. Methodes als een b.v. coöperatieve supermarkt is voor Gewoon Lokaal daarin een denkrichting.

Jeugd

Jeugd & jongeren geven een krachtige vitaliteit aan een kerngemeenschap. Echter een kleine minderheid van hangjongeren in Nieuw-Vossemeer draagt hieraan helaas niet bij. Zij geven burgers in hun directe woonomgeving een sterk gevoel van onveiligheid en zij veroorzaken bijna dagelijks schade door vandalisme. Samen met politie, jeugdwerker, verslavingszorg etc. moet een kordate en consequente aanpak ingezet worden. Bezuinigen hierop is voor Gewoon Lokaal! geen optie.

Mobiliteit

De gemeenschap vergrijst en door het wegvallen van middenstand & zorgcentra uit de kernen worden deze noodzakelijke faciliteiten voor deze groep burgers moeilijker bereikbaar. Als gemeente  dienen we ons te blijven inzetten voor flexibel en betaalbare vormen van openbaar vervoer (bv. buurt- en belbus). Onder andere door deze mobiliteit kunnen senioren in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Daarnaast is voor de jeugd  bovenstaande mobiliteit van essentieel belang voor het bereiken van hun scholen, stage- en afstudeerplaatsen.

Lees Verder >>