Nieuw Vossemeer

Gewoon Nieuw-Vossemeer!

Nieuw-Vossemeer is een levendige kern met een actieve dorpsraad, verenigingsleven, kleinschalige bedrijventerrein, middenstand en horecagelegenheden. Gewoon Lokaal! wil de leefbaarheid en vitaliteit van Nieuw-Vossemeer voor de toekomst waarborgen en verder uitbouwen.

Beleving

Gewoon Lokaal! wil meer  “belevingsplekken “in  Nieuw- Vossemeer: plaatsen waar je de cultuur en natuur van Nieuw- Vossemeer kunt beleven, als burger, toerist of recreant. Mooie  voorbeelden hiervan zijn:  het Kreekplein, het Vossebos of het Watersnoodmonument 1953. Nieuwe plannen zouden gemaakt kunnen worden voor: de Muziekkiosk, Natuurpark de Kreek en de directe omgeving van Sunclass/Schelde Rijnkanaal.

Toerisme & recreatie

Het gebied rondom Sunclass is Recreatieve Mainport van de gemeente Steenbergen. Het geeft Nieuw- Vossemeer voor de toekomst ruimte en economische mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Gewoon Lokaal! wil Sunclass en zijn omgeving behouden voor verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme.

In het dorp kunnen ook belevingen op het gebied van sport en cultuurhistorie aan elkaar verbonden worden. Denk hierbij aan Molen Assumburg,  de oude overgang Pondje Vosmeer en haven, het  Stellebos en een meer recreatief gebruik van kreken. Ook een sterkere verbinding vanuit Nieuw -Vossemeer met Waterpoort kan een grote meerwaarde zijn.

Jeugdzorg

Jeugd en jongeren geven een krachtige vitaliteit aan een dorp. Echter, een kleine minderheid van hangjongeren in Nieuw- Vossemeer draagt hieraan helaas niet bij. Zij geven burgers in hun directe woonomgeving een sterk gevoel van onveiligheid en veroorzaken bijna dagelijks schade door vandalisme. Samen met politie, jeugdwerker, verslavingszorg etc. moet een kordate en consequente aanpak ingezet worden. Bezuinigen hierop is voor Gewoon Lokaal! geen optie.

Lees Verder >>