Leefbaar

Gewoon Leefbaar!

Als het gebruik van één woord kenmerkend is voor de tijd waarin we nu leven, dan is het wel het woord leefbaarheid. Leefbaarheid is geen vanzelfsprekendheid maar in een tijd waarin steeds meer verwacht wordt van iedere inwoner wel heel belangrijk. Het is een containerbegrip, leefbaarheid  raakt vele onderwerpen. Dit hele verkiezingsprogramma is doorspekt met gedachten over de leefbare samenleving, ideeën voor een nog socialere gemeenschap, proefballonnetjes over hoe we het samen nog beter kunnen  maken. Toch hebben we nog wel een paar gedachten over hoe we het de komende jaren aan moeten pakken.

Bibliotheek

De bibliotheek is en blijft een belangrijke voorziening. Onlangs heeft een commissie het landelijk perspectief van bibliotheken onderzocht. Deze commissie stelt onder meer dat de bieb de enige instelling is die garandeert dat iedereen toegang heeft to t informatie en bronnen. Dat juist doordat de bieb laagdrempelige en niet-commercieel is, zij om die reden een sociaal-culturele meerwaarde biedt.  Zij draagt bij aan gemeenschapsvorming en samenhang. Kortom, de ook voor de toekomst heeft juist de bieb ons allemaal veel te bieden. Behouden dus!

Rust en stabiliteit

Met de oplevering van de A4 in het verschiet, wordt het de hoogste tijd dat we na gaan denken over hoe we positieve impulsen van deze weg het beste kunnen benutten. Daarom moeten we ons nu al richten op mensen die nu nog in de Randstad wonen maar op zoek zijn rust en stabiliteit voor hun gezin.

Zwembaden

De gemeente Steenbergen heeft twee gemeentelijke zwembaden en dat willen we graag zo  houden. De baden zijn van uitstekende kwaliteit en dan bedoelen we niet alleen het water. In een land dat voor een heel groot  gedeelte uit water bestaat, is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd goed leren zwemmen. Maar het zwembad biedt ook gezinnen een omgeving die in iedere betekenis van het woord veilig is. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er een uitgebreid activiteitenaanbod. Nog steeds zijn we er voorstander van dat er een verdergaande samenwerking tussen De Knotwilg en De Meermin tot stand komt en we zullen dat ook zeker stimuleren.

Eigen groen is mooier

Het wordt nu écht tijd dat de gemeente stevig inhoud geeft aan beheer van het openbaar groen met medewerking inwoners. Straat- en buurtbewoners worden op vrijwillige basis verantwoordelijk voor het groen- en klein onderhoud van hun directe leefomgeving zoals plantsoenen. De gemeente faciliteert met budget, gereedschap, hulp en adviezen. Maar ook de hoveniers in onze gemeente kunnen hier mogelijk een bijdrage leveren. Samen wordt zorg gedragen voor een prettige leefomgeving!

Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: enerzijds wordt geld bespaard door effectievere inzet van ambtenaren en anderzijds ontstaat er tussen burgers meer sociale contacten en verbondenheid. In de optiek van Gewoon Lokaal moeten de hierdoor gerealiseerde besparingen terugvloeien naar de openbare werken & groenvoorzieningen in desbetreffende straat, buurt of kern. Kortom meer voor minder en een betere buurt!

Buitensport accomodaties

Wij zijn geen voorstander van privatisering van de buitensportaccommodaties. Wel willen we in gesprek met de verenigingen om te kijken of we tot een vermindering van de kosten voor de gemeenten kunnen komen. Dit kan door meer werk te verrichten door de verenigingen en dus minder werk voor de gemeente. Overleg en overeenstemming zijn hier de sleutelwoorden.

Visie op leefbaarheid

De bevolkingskrimp heeft zeker gevolgen voor onze kleine kernen. De bedrijvigheid trekt weg en maatschappelijke voorzieningen staan onder druk. Hoe kunnen we de voorzieningen die we nog hebben in stand houden en waar mogelijk versterken? Op die vraag wil Gewoon Lokaal! samen met de kleine kernen een antwoord zoeken.

Lees Verder >>