Leefbaar

Gewoon Leefbaar!

Door een budget te creëren in de begroting wil Gewoon Lokaal! de dorpsraden, stadsraad en Leefbaarheid de Heen een hoger budget toekennen, waarbij zij zelf projecten kunnen oppakken die goed zijn voor hun eigen kern. Sowieso zijn wij voor het stimuleren van duurzame investeringen op het gebied van wonen, werken en mensen.

Veilig

In het kader van leefbaarheid en veiligheid blijft ook de inzet van buurtpreventieteams en de wijkagenten van groot belang. In dit kader past ook het plaatsen van verlichting of drastischer snoeien van groen op enge plekken. Gewoon Lokaal! wil meer inzet vanuit toezichthouders en politie op plaatsen waar het nodig is. Ook is blijvende druk nodig bij de Rijksoverheid over de inzet van politie.

Gezond

Leefbaar betekent ook dat mensen gezond zijn.  Een positieve gezondheid betekent dat je qua lijf en leden gezond bent. Maar het betekent ook dat je lekker in je vel zit, je mee kunt doen in de maatschappij en zelfredzaam bent. Gewoon Lokaal! vindt dit van groot belang! Daarom zijn wij ook voor het voorkomen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving buiten de boot vallen. Denk hierbij aan:

l  Kinderen, waarvan 20% niet veilig en gezond opgroeit, waardoor weerbaarheid, onthechting, schoolverzuim en misbruik op de loer liggen;

l  Ouderen die noodgedwongen zelfstandig moeten blijven wonen, maar kunnen zij dat ook? Er moet goed gekeken worden of de zorg die nodig is ook gegeven kan worden. Zorgcontinuïteit is een belangrijk punt en ook eenzaamheid, onveiligheid en verwardheid kunnen deze groep extra kwetsbaar maken.

Samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen is wat Gewoon Lokaal! betreft de enige manier om de problematiek van de kwetsbare groepen voegtijdig te signaleren, plannen te maken en in actie te komen! De gemeente dient dit te organiseren en te regisseren in de vorm van sociale systemen en netwerken, waarbij de krachten gebundeld kunnen worden in zorg, sociaal domein en veiligheid.

Bibliotheek

De bibliotheek is en blijft een belangrijke voorziening en staat midden in de samenleving. Op een laagdrempelige manier brengt zij mensen, informatie, educatie en cultuur samen. Natuurlijk door de collectie, maar ook door activiteiten. Een eigentijdse bibliotheek werkt samen in netwerken om oplossingen te bieden voor lokale vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren. Zo draagt de bibliotheek bij aan: kansen voor jeugd, meedoen, zelfredzaamheid, participatie, digitale vaardigheden, het voorkomen van laaggeletterdheid en het bestrijden van eenzaamheid door ontmoeting.

Kortom, ook voor de toekomst heeft juist de bieb ons veel te bieden. Gewoon Lokaal! is dan ook voor het behoud van de bibliotheken!

Zwembaden

De gemeente Steenbergen heeft twee gemeentelijke zwembaden en dat willen we graag zo houden. De baden zijn van uitstekende kwaliteit en dan bedoelen we niet alleen het water. In een land dat voor een heel groot gedeelte uit water bestaat, is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd goed leren zwemmen. Maar het zwembad biedt ook gezinnen een omgeving die in iedere betekenis van het woord veilig is. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er een uitgebreid activiteitenaanbod. Nog steeds zijn we er voorstander van dat er een verdergaande samenwerking tussen De Knotwilg en De Meermin tot stand komt en we zullen dat ook zeker stimuleren.

Lees Verder >>