Kruisland

Gewoon Kruisland! 

Wonen met Zorg

Nu dorpshuis De Siemburg geheel is getransformeerd tot een splinternieuwe Multi  Functionele Accommodatie is het van belang een nieuwe invulling te geven aan de strategische locatie midden in het dorp, waarin ’t Pluspunt is en de Ouderensoos was gehuisvest. Naar voorbeeld van Nieuw-Vossemeer, zou het ook  in Kruisland een unieke gelegenheid bieden om hierin een woonzorgcentrum te huisvesten, met één- of tweepersoons appartementen, zodat ouderen niet gedwongen worden het dorp of de gemeente te verlaten. De maatschappelijke functie die het pand altijd heeft gehad, mag niet verloren gaan. De karakteristieke uitstraling van de panden, maakt het streven naar hergebruik van de bestaande bebouwing wenselijk,mits dit technisch mogelijk is.

Toekomst voor jongeren

Dankzij de  starterswoningen in het ‘Engels Dorp’ kunnen jongeren op een aantrekkelijke manier in hun eigen dorp blijven wonen.  Indien er meer vraag komt naar dit soort projecten zullen we zeker meewerken aan de realisatie daarvan.

De jeugdzorg wordt een belangrijke taak van de gemeente. Dit wordt intergemeentelijk (met 9 gemeenten) geregeld.

De voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven; het liefst in het dorp zelf. Echter, indien dit niet mogelijk is moet er naast Steenbergen ook een keuze komen om naar Oud-Gastel of Roosendaal  te kunnen gaan.

Met een bruisend verenigingsleven en een horeca die met activiteiten daarop inspeelt, is het voor jongeren nog aantrekkelijker geworden om in Kruisland te blijven wonen. Als gemeente moeten wij er door middel van het faciliteren van dit soort evenementen voor zorgen dat ze blijven bestaan.

Bereikbaar groen

Het grondgebied van Kruisland strekt zich ver uit vanuit de kern. Om dit beter bereikbaar te maken zullen meer ommetjes gerealiseerd moeten worden, die relatief weinig kosten met zich meebrengen.  Het zuidoosten van Kruisland is al met een (toeristisch) ommetje ontsloten.

Gewoon Doen!

Met ontwikkelingen in de Cruijslandse Kreken (noordwesten) ontstaan mogelijkheden om nieuwe ommetjes te realiseren, waarbij het gebied recreatief op de kaart gezet kan worden met nieuwe kleinschalige initiatieven. Daarnaast is er nog steeds de wens voor het realiseren van een dorpspark/bos.
Al ruim twintig jaar is er vraag naar een dorpsbos of dorpspark in Kruisland, al dan niet met een visvijverpartij. Telkens weer is dit vooruitgeschoven. Wij denken dat samen met de bewoners er een invulling kan worden gegeven met bijvoorbeeld “bomen-sponsoring” door bewoners en bedrijven. Hierdoor ontstaat ook  een sociale controle en een zorgplicht voor hun bomen in dit bos of park.

Lees Verder >>