Kruisland

Gewoon Kruisland!  

Aantrekkelijke kern

In Kruisland mag aandacht zijn voor het eigentijds en aantrekkelijk presenteren van de kern. Daarom zijn wij voor een fraaie en groene entree van het dorp: meer groen en beter onderhouden groen, zoals door het plaatsen van hanging baskets en aandacht voor onderhoud van struiken en bomen.

Er zijn mooie initiatieven geweest om de kreken tussen Kruisland en Steenbergen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Hiervoor blijft ook in de toekomst aandacht nodig.

Ook is Gewoon Lokaal! voor een goed onderhoud van wandel- en fietspaden en het plaatsen van voldoende voorzieningen voor afval (zowel in het binnen- als het buitengebied).

Veilig verkeer

Er is een aantal zaken in het verkeer die beter mogen en zelfs moeten in Kruisland:

l  Verbeteren verkeersveiligheid op gevaarlijke plekken, zoals de Gastelseweg en het Haantje;

l  Veilige routes voor schoolgaande jeugd;

l  Slimme mobiliteitsoplossingen of andere vormen van  ‘openbaar ‘vervoer;

l  Verbeteren afstemming landbouw, recreatie en overig verkeer;

l  Verbeteren van parkeermogelijkheden en – gedrag in het dorp.

De mens centraal

In Kruisland is een aantal voorzieningen belangrijk omdat deze mensen met elkaar verbindt. Gewoon Lokaal! is dan ook sterk voorstander van het in stand houden hiervan. Denk hierbij aan: het openbaar vervoer, de pinautomaat, de kermis en jaarlijks terugkerende activiteiten.

Jongeren hebben een binding met hun dorp. Om hen ook de mogelijkheid geven hier aan een toekomst te bouwen, moet er gewerkt worden aan: het stimuleren van het woningaanbod voor starters, het stimuleren van het aanbod aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren door het verenigingsleven te ondersteunen, een aantrekkelijke openbare ruimte waar de jeugd zich thuis voelt en zich kan vermaken, veilige routes en goede verbindingen.

De bevolking van Kruisland vergrijst. Gewoon Lokaal! vindt het belangrijk dat deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit vergt impulsen op het gebied van wonen, welzijn en zorg: kwalitatief goede woningen, bereikbare zorgvoorzieningen, en het activiteitenaanbod vergroten en mensen hier meer bij betrekken.

Voor de hondenbezitters zouden wij samen met hen willen kijken naar goede voorzieningen zoals een hondenuitlaatveld.