Jong

Gewoon Jong!

Vroeger was alles niet beter, het was alleen anders. Opgroeien was vroeger wellicht minder gecompliceerd, maar de keuzes en daarmee de kansen die het kind anno nu heeft,  zijn enorm toegenomen. En dat is goed. We moeten er samen voor zorgen dat ieder kind dezelfde kansen blijft houden. Dat we de internationale rechten van het kind ook voor onze kinderen scherp in het vizier houden.

Kind van de rekening

We krijgen de komende jaren veel werk aan de transitie van de Jeugdzorg die ons is opgelegd door de rijksoverheid. De gemeente Steenbergen werkt daar in regionaal verband al lang, hard en goed aan. Als Gewoon Lokaal! zullen we deze ontwikkeling haarscherp in de gaten houden. Want hoewel er veel te verbeteren valt op het terrein van de jeugdzorg, is het voor het Rijk toch vooral een kwestie van geld. Eigen kracht in combinatie met jeugdzorg kán leiden tot betere situaties, maar zeker bij de moeilijke gevallen met minder eigen kracht en een zwak sociaal netwerk tot een enorme verslechtering. Het kind betaalt de rekening en dat moeten we voorkomen.

Uit onderzoek van de kinderombudsman bleek vorig jaar dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in stille armoede leeft. Kinderen die niet mee kunnen op schoolreis, niet kunnen trakteren in de klas, geen lid kunnen worden van een vereniging. Gewoon Lokaal! zal er alles aan doen om dit cijfer naar beneden te krijgen. Onder meer door bestaande regelingen beter onder de aandacht te brengen. Maar ook door, net als we dat in de afgelopen vier jaar gedaan hebben, te voorkomen dat er door een stapeling van bezuinigingen gezinnen en kinderen in het nauw komen.

Behoud en versterk

Sociale voorzieningen, netwerken en structuren worden als gevolg van de transities en de bezuinigingen alleen maar belangrijker. Als Gewoon Lokaal! zullen we er alles aan doen om deze ook voor ons jeugd te behouden en zelfs te versterken. Nieuwe initiatieven zoals het natuurlijke speelbos in Nieuw-Vossemeer en het speelveld/de ijsbaan in Welberg juichen wij van harte toe.

Peuterspeelzaalwerk

Als lokale partijen hebben we de afgelopen periode ons uiterste best gedaan om het peuterspeelzaalwerk kwalitatief sterk te houden. En mede dankzij onze inzet zijn de bezuinigingen niet zo dramatisch doorgevoerd als van tevoren bedacht. Peuterspeelzaalwerk is belangrijk. Vanwege de voorbereiding op het onderwijs, vanwege de vroegtijdige signalering van problemen en vanwege de sociale structuur die er geboden wordt. Gewoon Lokaal! zal zich hiervoor blijvend inzetten.

Leuk zijn

En dan moet ‘kind-zijn’ ook nog ‘gewoon leuk-zijn’. Dus met voldoende speelgelegenheden en voor ieder kind de mogelijkheid om dichtbij aan sport- en cultuurvereniging of andere sociale voorzieningen deel te nemen. Verenigingen zijn onmisbaar voor de gezondheid en het geluk van een kind. Wij vinden dat we samen met alle volwassenen de taak hebben om het hedendaagse kind te leren met respect om te gaan met de wereld om hem heen. Het oorspronkelijk Afrikaanse gezegd ‘It takes a village to raise a child’ is Gewoon Lokaal! daarbij recht uit het hart gegrepen.

Laten we vooral de kinderen meer betrekken bij de flora en fauna in onze gemeente. Daar worden ze alleen maar beter van, zo toont onderzoek aan. Bij kinderen in wijken met veel groen komt zwaarlijvigheid 23% minder vaak  voor. Dat besef kan de gezondheidszorg veel geld gaan schelen! Wist u trouwens dat regelmatig spelen in een groene buitenomgeving voor betere schoolprestaties zorgt? Om nog maar niet te spreken van de betere motoriek en grotere weerbaarheid. We willen daarom een buitenleven dat uitdaagt en stimuleert. Waar kinderen aan deel kunnen nemen en van kunnen leren.

Drugs en vandalisme

Niet met alle  jeugd gaat het goed. Drugsgebruik, vandalisme, crimineel gedrag onder jongeren; als Gewoon Lokaal! staan we open voor de signalen die we ontvangen. Groot geloof hebben wij in het jongerenwerk dat tijdig kan sturen. Steun moet er blijven voor preventieve programma’s en educatie op scholen. En daarnaast is er de controlerende en handhavende taak. Daar hebben we de politie voor en die zal die taak naar behoren uit moeten voeren.

Lees Verder >>