Mobiel

Gewoon Mobiel!

Vervoer

De gemeenschap vergrijst en door het wegvallen van middenstand en zorgcentra uit de kernen worden deze noodzakelijke faciliteiten voor deze groep burgers moeilijker bereikbaar. Als gemeente dienen we ons te blijven inzetten voor flexibel en betaalbare vormen van openbaar vervoer (bv. buurt- en belbus). Onder andere door deze mobiliteit kunnen senioren in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Daarnaast is voor de jeugd bovenstaande mobiliteit van essentieel belang voor het bereiken van hun scholen, stage- en afstudeerplaatsen.

Zo ontstaan er op de A29 vaak files waardoor de bussen niet tijdig de bestemming in Rotterdam bereiken. Gewoon Lokaal! Zou daarom graag zien dat de bussen meer gebruik zouden kunnen maken van busstroken.

Levensloopbestendig

Openbare ruimten  zijn,  uit historisch oogpunt, achterstallig onderhoud of verkeerde ruimtelijke indeling, niet levensloop bestendig ingericht. Slecht ter been of met rollator zijn deze openbare ruimten, zoals straten, stoepen, pleintjes en opstapjes een onmogelijke hindernis voor senioren. Willen we dat mensen levenslang in hun  huis kunnen blijven wonen dan is een juiste aanpassing van openbare ruimten in de eigen omgeving steeds meer noodzakelijk. Benodigde aanpassingen dienen dan ook spoedig en zonder veel rompslomp gerealiseerd worden.

Lees Verder >>