Genieten

Gewoon Genieten!

Genieten  in Steenbergen

In elke kern zijn voorzieningen aanwezig gericht op de beoefening van hobby’s, en op het participeren aan cultuur, religie en sport. Gewoon Lokaal! wil deze maatschappelijke voorzieningen graag behouden, net zoals de gebouwen en ander overblijfselen van weleer met  cultuurhistorische betekenis. Steenbergen doet actief mee aan een aantal algemene hoogtijdagen zoals Carnaval, Koninginnedag en Sinterklaas , maar ook aan echte lokale initiatieven. Denk aan de Kleine Tour, de dorpsfeesten,  het kindervakantiewerk in Dinteloord en ga zo maar door. Voor de innerlijke mens kunnen zowel bewoners als bezoekers in elke kern terecht bij een flink aantal gezellige eet- en drinkgelegenheden …

Ook in het zo omvangrijke verbindingsgebied tussen en rond de zes kernen is het goed toeven. Het landschap, de kreken, de openheid, het groen, de dijken, de rivieren en het voormalige buitenwater. Het een is nog fraaier dan het ander.

Fietsen en wandelen voor jong en oud

Nederland is een land van fietsers en in onze gemeente is dat niet anders. Ook voor de jongeren en ouderen voor wie de jaarlijkse Koos Moerenhout Classic net een tandje te veel is, geldt dat fietsen supergezond is. Fietsen is bij ons zo ingeburgerd dat je er vaak niet bij stil staat. Het is niet alleen gezond en een probaat middel tegen obesitas, maar ook handig en voor iedereen betaalbaar. Het brengt je in de buitenlucht en waar je wil zijn en het voert je ook door het mooie landschap van onze gemeente. Het is dan ook goed om de speciale fietsroutes en het fietsroutenetwerk in onze gemeente goed te onderhouden en te promoten bij de (dag-) recreant. Voor ouderen die al dan niet in clubverband dagtourtjes maken, voor de fietsforens en zeker ook voor de jongere scholieren die naar wat verder gelegen scholen fietsen moeten veilige en fietsvriendelijke routes worden gegarandeerd. Ook wanneer sprake is van nieuwe fietsverbindingen over de A4 (bv brug bij Klutsdorp) of van te verwachten toename van verkeersdrukte nabij De Heen. De aanleg van heggen naast de fietspaden vergroent de omgeving nog meer, veraangenaamt het fietsen bij tegenwind en maakt het ook nog wat veiliger.

Groene zoom

In verschillende kernen bestaat de wens om een groene zoom om de kern aan te leggen, met wisselend hoge en lage begroeiing en bebossing. Daar omheen en daar door (De) heen kunnen dan wandelpaden worden aangelegd, en waar mogelijk kan ook aansluiting worden gevonden bij de zogenaamde ommetjes. Dit type verfraaiingen en verbeteringen vergroot ook nog eens de aantrekkelijkheid om in de diverse kernen te komen wonen.

Trots

Binnen de vrijetijdseconomie biedt met name de Steenbergse buitenruimte en natuur in al haar facetten nog veel kansen voor recreatie en toerisme. De branding van onze contreien als fraai onderdeel van de Brabantse Wal en als landschap van allure zal menig recreatieve ondernemer als muziek in de oren klinken. Er valt voor onze inwoners maar ook voor de bezoeker uit binnen- en buitenland meer dan genoeg te genieten van natuur en cultuur. Overigens zijn veel Steenbergenaren al lang overtuigd van deze potenties. Volgens de enquête uit 2013 van de Steenbergse Courant ziet liefst 85% van onze burgers best veel kansen voor recreatie en toerisme. Wanneer bij Steenbergenaren soms sprake lijkt van een laagje sikkeneurigheid en burgerlijke ongehoorzaamheid, is het altijd goed te weten dat – voor wie goed kijkt – daaronder meestal ook gewoon een gevoel van trots terug is te vinden. Gewenst neveneffect van de toeristische kansen is natuurlijk dat dit in de nabije toekomst ook extra lokale werkgelegenheid gaat opleveren.

Lees Verder >>