Dinteloord

Gewoon Dinteloord!

Haven Centrumplan uitvoering

Het is van groot belang om de haven te verbinden met het dorp en haar faciliteiten. Hiermee kan ook de leegstand in het centrum worden teruggedrongen. Uitbreiding van het winkelbestand versterkt de huidige voorzieningen. Om dit ook in de toekomst te waarborgen zien wij graag dat het dorpscentrum van Dinteloord tot aan de haven de plek is om winkels te vestigen.

Om Dinteloord aantrekkelijk te maken is het van belang om de entree van het dorp uitnodigend te laten zijn. Daarom stellen wij voor het Sportterrein en de Steenbergseweg naar het centrum toe op te knappen.

Samenwerking

Dinteloord heeft veel buitengebied wat grenst aan de buurgemeenten. Een betere samenwerking met Moerdijk en Halderberge is noodzakelijk voor wat betreft invulling en ontwikkeling van de polder, het industriegebied en de jachthavens.

Gewoon Lokaal! wil uiterst voorzichtig omgaan met de uitbreiding van kassen en windmolens in Dinteloord.

In stand houden voorzieningen

Dinteloord heeft een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen. Dit is van groot belang voor de aantrekkingskracht van het dorp voor haar (potentiële) inwoners. De voorzieningen zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat men elkaar kent, met andere woorden dat men zich verbonden voelt met elkaar. Het verenigingsleven zorgt voor sociale binding.

Gewoon Lokaal! wil dan ook  dat zwembad, sporthal, sportvelden, dorpshuis en bibliotheek in de toekomst behouden blijven.

Rustpunt in beweging

Het burgerinitiatief om de openbare begraafplaats aan het Zuideinde een nieuwe bestemming te geven zien wij als een plan met goede ideeën. Er moet  dan ook geld beschikbaar komen om het gehele plan uit te voeren.