Dinteloord

Gewoon Dinteloord!

Faciliteiten en aanpassingen van de havenkom

De dorpsraad Dinteloord heeft gevraagd om aanpassingen en faciliteiten rondom de havenkom. Vanuit de bevolking zijn hiervoor goede suggesties gedaan waar wij als partij positief tegenover staan en waar wij graag onze medewerking aan willen verlenen.

Handhaving voorzieningen niveau

Ook voor de kern Dinteloord is de handhaving van het huidige voorzieningenniveau belangrijk voor de leefbaarheid. Bibliotheek, zwembad, dorpshuis, sportvelden en sporthal hebben allemaal grote culturele, sportieve en vooral sociale betekenis. Het zijn de plaatsen waar jong en oud samenkomen. Het zijn feitelijk de plaatsen waar de lokale gemeenschap vorm krijgt. Voor Gewoon Lokaal! is het dan ook belangrijk om deze voorzieningen in stand te houden.

Rustpunt in beweging

Er is een burgerinitiatief gekomen om de openbare begraafplaats aan het Zuideinde een nieuwe bestemming te geven. Het zogenaamde Rustpunt in beweging. Een plan vol goede ideeën waar wij als politieke partij positief tegenover staan.

Handhaving bus in het centrum

Wij vinden het belangrijk om de bushalte in het centrum te handhaven. Voor veel ouderen is een halte aan de rand van het dorp geen goede optie en verkeerstechnisch zal er weinig of geen voordeel zijn voor de vervoeder.

Invulling kerkgebouw

Helaas heeft het bestuur van de Rooms-katholieke kerk de beslissing genomen het gebouw aan de Westvoorstraat met ingang van 2015 te sluiten. Wij hopen dat dit gezichtsbepalend gebouw een goede herbestemming zal krijgen. Wij willen daar zeker over meedenken en vinden dat de gemeente waar mogelijk moet faciliteren.

Verbetering openbaar groen

Als partij hebben wij groen hoog in het vaandel staan. Mooie groene kernen verbeteren de leefbaarheid. Een punt dat volgens Gewoon Lokaal! aandacht verdient van gemeentebestuurders.  Wij willen niet alleen het gemeentebestuur stimuleren dit op de agenda te zetten, maar vragen ook onze burgers vriendelijk hieraan een bijdrage te leveren indien fysiek mogelijk. Wij hebben in het verleden al initiatieven genomen zoals de “Straat van de maand” en de sponsoring van rotondes. Wij maken ons er ook sterk voor om in de toekomst deze ideeën in Dinteloord te realiseren.

Woningbouw

Hoewel er lichte tekenen van verbetering zijn, zit de woningbouw momenteel nog in een crisis. Toch moet onze blik gericht blijven op de uitbreiding van het aantal woningen in de kern. Veel jongeren en ouderen vragen om een eigen plek. Aan dat verzoek moeten we voldoen door bijvoorbeeld de grondprijs eens goed tegen het licht te houden.

Verkeerssituatie Raadshuisplein

Op het Raadhuisplein wordt het drukker en drukker. Goed voor de winkeliers maar voor bewoners een bron van ergernis. Via verkeersmaatregelen moeten hiervoor oplossingen gerealiseerd worden. Natuurlijk wel in goed overleg met de winkeliersvereniging c.q. dorpsplatform.

Plaatsen windmolens

Het standpunt van onze partij aangaande het plaatsen van windmolens is beschreven in het   hoofdstuk: Gewoon Groen! Voor Dinteloord maken wij ons sterk om ten westen van onze kern geen windmolens te plaatsen. Vanuit de bevolking is al meerdere malen duidelijk aangegeven dat er grote weerstand bestaat tegen plaatsing in dit gebied.

Lees Verder >>