De Heen

Gewoon De Heen!

Dorp met visie

Wanneer er één kern is die de komende bestuursperiode onze volle aandacht verdient, dan is het De Heen wel. Het kerkdorp ligt momenteel zwaar onder vuur door de leegloop en de vergrijzing. De school, de voetbalvereniging, het gemeenschapshuis, de kerk: allemaal worden ze bedreigd, allemaal verdienen ze onze bescherming. Gelukkig wonen er op het dorp ook veel betrokken en enthousiaste mensen die evenals Gewoon Lokaal! nog steeds toekomst in het dorp zien. Zij werken samen met het college van B&W aan een visiedocument dat met steun van de gemeenteraad zal moeten leiden tot een levensvatbaar en leefbaar De Heen. De steun van Gewoon Lokaal! hebben ze in ieder geval.

Gewoon Doen!

Als kleinste kern mag De Heen er trots op zijn dat zij de hele gemeente Steenbergen op toeristisch en recreatief gebied op de kaart heeft gezet. Eigenlijk herbergt het dorp iedere ambitie die wij op dit gebied hebben. Van het oudheidkundige Benedensas tot het natuurgebied van De Heense Gorzen en van actieve sporten tot culinaire hoogstandjes. Dat is vooral te danken aan actieve ondernemers die in mogelijkheden denken en het belang van samenwerken onderkennen. Als Gewoon Lokaal! hebben wij het plan om dit soort mensen, die zich buitengewoon inzetten voor de leefbaarheid en ontwikkeling van Steenbergen te benoemen tot Ambassadeur van Steenbergen. Een eretitel die niet alleen een symbool van dankbaarheid omhelst maar hen hopelijk ook stimuleert om toch maar vooral door te gaan.

Oversteek Zeelandweg-oost

Een veilige manier om de Zeelandweg-oost over te steken vanuit of naar het dorp, is er op dit moment niet. Met name voor de ouders van schoolgaande kinderen een voortdurend pijnpunt. Zeker nu de Fatimaschool haar deuren op De Heen sluit en dagelijks jonge kinderen en hun ouders de oversteek zullen moeten maken op weg naar school of huis. Maar voor de recreant op de fiets of te voet is het eveneens een onaantrekkelijk obstakel. We zullen een goede en duurzame oplossing voor dit probleem moeten zoeken.

De bereikbaarheid van De Heen per openbaar vervoer verdient geen schoonheidsprijs. Hoewel bestuurlijk Steenbergen daar niets over te zeggen heeft, kunnen we dit wel blijvend onder de aandacht brengen van de vervoersorganisatie en actief suggesties aandragen voor betere oplossingen.

Dorp in het groen

In De Heen bestaat de wens om het dorp een groene lijst te geven. Door middel van begroeiing aan de voor- en zijkanten zou niet alleen een fraaier aangezicht van het dorp ontstaan, maar kan er ook een wandelpad gecreëerd worden dat weer aansluit op het grotere ommetje door de polder. Een relatief simpel idee met grote pluspunten voor leefbaarheid, flora &  fauna en voor toerisme & recreatie. Absoluut de moeite waard!

Lees Verder >>