Geld

Gewoon Geld!

 

Idealen en ambities zijn prachtig, maar ze moeten wel betaald worden. Als gemeente hebben we weinig mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Het Rijk heeft anderzijds wel veel mogelijkheden om geld bij de gemeente weg te halen en de gevolgen daarvan merken we dagelijks. De gemeente Steenbergen is een financieel gezonde gemeente: er zijn heel wat gemeenten die met scheve ogen naar onze meerjarenbegroting kijken. We denken dat er manieren zijn om de lasten acceptabel te houden en toch de middelen te creëren om onze voorzieningen op niveau te houden en de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de ideeën die we daarover hebben:

 

l  De kosten van de burgers mogen de komende vier jaar niet stijgen. Dat wil niet zeggen dat de OZB niet kan stijgen, maar als dat gebeurt, moeten andere kosten dalen. Met andere woorden, het totaal aan gemeentelijke kosten moet gelijk blijven.

 

l  Plaatsen van windmolens langs de A4. Langs deze nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen kunnen zeker goede locaties voor windmolens gevonden worden. De energiemaatschappij die de eigenaar is van de windmolens betaalt OZB en een leefbaarheidsbijdrage. Hierdoor worden extra inkomsten gegenereerd.

 

l  Hiernaast is een initiatief van “dorpsmolens” een mooie wijze om als gemeenschap (kern of buurt) gezamenlijk over te stappen naar duurzame wind- of zonne-energie en de extra inkomsten die hieruit volgen binnen de gemeenschap te investeren in betere leefbaarheid in deze kern.

 

l  Groenafval aanbieden voor bio-vergisting bij de Suikerunie. De beschikbare energie kan tegen marktwaarde geld opleveren.

 

l  Ter beschikking stellen van gemeentelijke daken en gronden voor de plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor kunnen particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben ook gebruik maken van duurzame energie en de hieraan verbonden financiële voordelen.

 

l  Een effectief acquisitiebeleid op poten zetten. Samen met Rewin moet de gemeente Steenbergen werken aan een effectief acquisitiebeleid voor bedrijven. Nieuwe bedrijven brengen investeringen en banen mee en generen OZB-inkomsten. Pro- activiteit en professionele dienstverlening naar (potentiële)bedrijven is de succesfactor hierin. Wellicht moet hier op passende wijze binnen de gemeentelijke organisatie voor geïnvesteerd dienen te worden. Maar het is een investering die al snel rendement op zal leveren.

 

l  Investeer nog meer in burgerparticipatie. Wanneer burgers de eigen groenstroken en plantsoenen onderhouden, kan dit geld besparen. Een (deel) van dit geld kan bijvoorbeeld benut worden voor de verbetering van de straat, wijk of buurt.

 

l  Een beperkte verhoging van lokale belastingen. Maar dan wel met een vooraf beschreven doel. En dat doel moet volgens Gewoon Lokaal! zijn dat diensten en voorzieningen ten bate van de leefbaarheid in de kernen betaalbaar en bereikbaar blijven. Een verhoging die zich naar mening van Gewoon Lokaal! terugverdient. In een sterk collectief kunnen diensten en voorzieningen goedkoper aangeboden worden, wat de besparing op lage lokale belasting ruim compenseert. Niet voor niets zijn er in Nederland zoveel collectieve inkoopinitiatieven en samenwerkingsverbanden!

 

l  De geheven reclame belasting dient terug ten goede te komen aan de desbetreffende betalende ondernemers in de uitvoering van plan Stadhaven en het verder opwaarderen van het (winkel)centrum van Steenbergen. Gewoon Lokaal! is voorstander van het onderbrengen van de opbrengst van de reclamebelasting in een ondernemersfonds en stelt voor  dat de gemeente Steenbergen extra een gelijk bedrag in dit fonds inbrengt. Bedoeld voor bijvoorbeeld promotie, feestverlichting, festiviteiten etc. Iedereen profiteert mee. Juist die combinatie maakt het ondernemersfonds zo sterk. Belangrijk is dat we zo écht samen kunnen optrekken om de economische kracht van onze stad te versterken.