Geld

Gewoon Geld!

Idealen en ambities zijn prachtig, maar ze moeten wel betaald worden. Als gemeente hebben we weinig mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Het Rijk heeft anderzijds wel veel mogelijkheden om geld bij de gemeente weg te halen en de gevolgen daarvan merken we dagelijks. De gemeente Steenbergen is een financieel gezonde gemeente: er zijn heel wat gemeenten die met groene ogen naar onze meerjarenbegroting kijken. Dat willen we natuurlijk zo houden. Maar voor Gewoon Lokaal! betekent dat wat anders dan onze centen in het matras naaien. We denken dat er manieren zijn om de lasten acceptabel te houden en toch de middelen te creëren om ons voorzieningenniveau op niveau te houden en de leefbaarheid van onze gemeente naar een hoger niveau te trekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de ideeën die we daarover hebben

  • De kosten van de burgers mogen de komende vier jaar niet stijgen. Dat wil niet zeggen dat de OZB niet kan stijgen, maar als dat gebeurt, moeten andere kosten dalen. Met andere woorden, het totaal aan gemeentelijke kosten moet gelijk blijven.
  • Voer een gedifferentieerd tarief in voor afvalstoffenheffing. De zogenaamde Diftar waarbij iedere huishouden betaalt voor de aangeleverde hoeveelheid afval. De Steenbergse afvalcontainers zijn er nota bene al op aangepast.
  • Plaatsen van windmolens langs de A4. Langs deze nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen kunnen zeker goede locaties voor windmolens gevonden worden. De energiemaatschappij die de eigenaar is van de windmolens betaalt OZB en een leefbaarheidsbijdrage. Hierdoor worden extra inkomsten gegenereerd.
  • Groenafval aanbieden voor bio-vergisting bij de Suikerunie. De beschikbare energie kan tegen marktwaarde geld opleveren.
  • Ter beschikking stellen van gemeentelijke daken en gronden voor de plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor kunnen particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben ook gebruik maken van duurzame energie en de hieraan verbonden financiële voordelen.
  •  Migrantenbelasting invoeren. De toeristenbelasting wordt ingevoerd conform de bezuinigingsafspraak. Extra migrantenbelasting kan hierop een lucratieve aanvulling zijn.
  • Een effectief acquisitiebeleid op poten zetten. Samen met Rewin moet de gemeente Steenbergen werken aan een effectief acquisitiebeleid voor bedrijven. Nieuwe bedrijven brengen investeringen en banen mee en generen OZB-inkomsten. Proactiviteit en professionele dienstverlening naar (potentiële)bedrijven is de succesfactor hierin. Wellicht moet hier op passende wijze binnen de gemeentelijke organisatie voor geïnvesteerd dienen te worden. Maar het is een investering die al snel rendement op zal leveren.
  • Voer de burgerparticipatie snel in. Wanneer burgers de eigen groenstroken en  plantsoenen onderhouden, kan dit geld besparen. Een (deel) van dit geld kan bijvoorbeeld benut worden voor de verbetering van de straat, wijk of buurt.
  • Een beperkte verhoging van lokale belastingen. Maar dan wel met een vooraf beschreven doel. En  dat doel moet volgens Gewoon Lokaal! zijn dat diensten en voorzieningen ten bate van de leefbaarheid in de kernen betaalbaar en bereikbaar blijven. Een verhoging die zich naar mening van Gewoon Lokaal! terugverdient. In een sterk collectief kunnen diensten en voorzieningen goedkoper aangeboden worden, wat de besparing op lage lokale belasting ruim compenseert. Niet voor niets zijn er in Nederland zoveel collectieve inkoopinitiatieven en samenwerkingsverbanden!

 

Wij zijn gewoon

Wij zijn lokaal

Wij zijn Gewoon Lokaal!