Introductie

Wij zijn gewoon

Wij zijn lokaal

Wij zijn Gewoon Lokaal!

Moeilijker dan dat willen wij het niet maken.

Op 29 augustus 2013 ontstond Gewoon Lokaal! na een fusie tussen twee partijen die nog tot de verkiezingen van 2014 in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn: GB/Dé Lokale Partij en Door! De eerste al sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de Steenbergse politiek, de tweede een nieuwkomer sinds de verkiezingen van 2010. Door de fusie werd Gewoon Lokaal! de grootste politieke partij van dat moment en zodoende de nummer 1 op  de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

 

Maar dat was niet de voornaamste reden om tot fusie over te gaan. De afgelopen vier jaar in de gemeenteraad, troffen we elkaar keer op keer op dezelfde lijn. En ook qua instelling vonden we elkaar: politiek bedrijven op inhoud met het Steenbergs belang bovenin het vaandel. Met oog voor de mensen die hier wonen, maar ook met respect voor de wereld om ons heen.

En als we als lokale partijen ergens in geloven, dan is het wel in de kracht die de kernen van Steenbergen afzonderlijk en in gezamenlijkheid bezitten. Niet voor niets hebben wij een sterke vertegenwoordiging in alle kernen die deze gemeente rijk is.

Samen verder gaan was eigenlijk de enige logische stap en dat gaan we nu gewoon doen. Het is niet voor niets dat we de verkiezingen in zullen gaan met de slogan

Gewoon Lokaal! Gewoon Doen!

En, als het even kan, doen we dat met al die mensen die samen de Steenbergse gemeenschap vormen. Want we zullen met elkaar moeten zorgen voor een gemeente die betrokken, sociaal en duurzaam is. Kortom, die klinkt als een klok.

 

Ons doel

In dit verkiezingsprogramma leest u onze wensen, dromen en idealen voor dit moment. Het staat niet in steen geschreven, want niets in deze wereld staat vast. Dé waarheid van vandaag kan morgen achterhaald zijn. De inbreng van één individu kan het inzicht van een gemeenschap worden. Bovendien zien wij ons verkiezingsprogramma als een levend wezen; iets dat kan groeien en rijpt met de jaren. We durven zelf te zeggen dat we het politiek besturen van deze gemeente tekort zouden doen wanneer we geen ruimte zouden bieden aan nieuwe ideeën.

Wel hebben we als Gewoon Lokaal! een vertrekpunt gekozen waaraan wij het beleid, de plannen en de luchtballonnen de komende jaren zullen toetsen. Dit vertrekpunt is het doel zoals dat in onze statuten is vastgelegd:

Het bedrijven van onafhankelijke lokale politiek in een zelfbewuste en zelfstandige plattelandsgemeente bestaande uit een zestal vitale kernen en een groots landschap. De partij bevordert een betrokken en sociale gemeenschap en streeft naar duurzaamheid in energie, in economie en in natuur, ook omwille van de generaties die na ons komen.

 

Onze kernwaarden

Ons vertrekpunt, ons doel, ligt aan de basis van een aantal kernwaarden die wij verwoord hebben:

  • Gewoon Lokaal! staat voor een partij die haar naam eer aan doet. Die de lokale belangen behartigt van iedereen.
  • Gewoon Lokaal! staat voor een sociaal rijk leven. Met verenigingen en gemeenschapshuizen, met de bibliotheek en de peuterspeelzalen, met zwembaden en een verzorgde openbare ruimte.
  • Gewoon Lokaal! staat voor samen. Voor echte participatie van iedere burger. Geen luxe maar noodzaak in een tijd waarin we de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving maken.
  • Gewoon Lokaal! staat voor duurzaamheid, voor natuur en milieu. De stappen die wij vandaag nemen, hebben hun effect op de wereld van morgen. Het is de hoogste tijd dat wij de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, heel serieus gaan nemen.

Lees Verder >>