Introductie

Wij zijn gewoon

Wij zijn lokaal

Wij zijn Gewoon Lokaal!

Gewoon Lokaal! is in 2013 ontstaan na een fusie tussen de twee partijen GB/Dé Lokale Partij en Door!

In 2014 werden we de grootste partij in de Steenbergse gemeenteraad en we doen in 2018 mee als nummer 1 op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Gewoon Lokaal! heeft zich de afgelopen vier jaren bewezen als een stabiele lokale politieke partij met een sterke vertegenwoordiging in alle kernen van onze gemeente. Iedereen heeft deze raadsperiode afgemaakt.

We willen politiek bedrijven op basis van argumenten, feiten en onafhankelijke onderzoeken. We doen dat voor en met de Steenbergenaren.

 

 ‘Kies voor een goed verhaal: Kies Gewoon Lokaal!‘

Ons doel

In dit verkiezingsprogramma leest u onze wensen, dromen en idealen. Wij beschouwen ons verkiezingsprogramma niet als een eindproduct; maar als iets dat kan groeien  en rijpen met de jaren.

Wel hebben we als Gewoon Lokaal! een vertrekpunt gekozen waaraan wij het beleid, de plannen en

kleine en grote ideeën de komende jaren zullen toetsen. Dit is het doel zoals dat in onze

statuten is vastgelegd:

Het bedrijven van onafhankelijke lokale politiek in een zelfbewuste en zelfstandige

plattelandsgemeente bestaande uit een zestal vitale kernen en een groots landschap.

De partij bevordert een betrokken en sociale gemeenschap en streeft naar duurzaamheid in

energie, in economie en in natuur, ook omwille van de generaties die na ons komen.

 

Onze kernwaarden

Ons doel ligt aan de basis van een aantal kernwaarden die we verwoord hebben:

Gewoon Lokaal! staat voor een partij die haar naam eer aan doet. Die de lokale belangen

behartigt voor iedereen.

Gewoon Lokaal! staat voor een sociaal rijk leven. Met verenigingen en gemeenschapshuizen, met

de bibliotheek en de peuterspeelzalen, met zwembaden en een verzorgde openbare ruimte.

Gewoon Lokaal! staat voor samen. Voor echte participatie van iedere burger.

Geen luxe maar noodzaak in een tijd waarin we de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving maken.

Gewoon Lokaal! staat voor duurzaamheid, voor natuur en milieu. De stappen die wij vandaag

nemen, hebben hun effect op de wereld van morgen. Het is de hoogste tijd dat wij de

verantwoordelijkheid die daarbij hoort, heel serieus gaan nemen.

Gewoon Lokaal! vindt het van groot belang dat onze gemeente zich in economische zin blijft ontwikkelen. Wij staan voor innovatie en zien graag een actief acquisitie- en marketingbeleid. Kansen op het gebied van toerisme en recreatie moeten worden nagejaagd.