ANBI

Naam van de instelling:                  Gewoon Lokaal!

RSIN/fiscaal nummer:                   807456081

Contactgegevens:                             www.gewoonlokaal.com

info@gewoonlokaal.com

Doelstelling:                                    Als lokale politieke partij zitting nemen in de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen  en                                                            haar bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Steenbergen.

Beleidsplan:                                    Zie het verkiezingsprogramma op onze website.

Bestuurssamenstelling:                Zie de opgave bestuur op onze website.

Beloningsbeleid:                             Er worden vanuit Gewoon Lokaal! géén beloningen gegeven aan leden van Gewoon Lokaal!

Verslag activiteiten:                       Als politieke partij met leden in de gemeenteraad worden maandelijks als voorbereiding op de commissies en raadsvergadering fractievergaderingen gehouden. Bij steunfractievergaderingen, waarbij geïnteresseerden van buiten de politieke partij Gewoon Lokaal! welkom zijn, wordt inbreng geleverd om de standpunten namens Gewoon Lokaal! extra kracht bij te zetten. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen wordt door de vertegenwoordigers van Gewoon Lokaal! conform de uitgangspunten van Gewoon Lokaal! de bijdrage geleverd aan de geagendeerde onderwerpen.

Financiële verantwoording:        De leden, raadsleden en wethouder van Gewoon Lokaal! leveren een financiële bijdrage aan de partij ter dekking van: vergaderkosten; representatie; administratiekosten (o.a. website); reservering verkiezingscampagne.

Rapportage 2017:

Inkomsten:

Bijdragen                                                          € 1.785,00

Uitgaven:

Vergaderkosten                                             €     387,65

Representatiekosten                                   €     404,75

Administratiekosten                                    €     263,06

Reservering verkiezingscampagne         €     729,54